Finanse Polaków – jak wyglądają na tle innych krajów?

pieniądzeAż 95 proc. polskich internautów deklaruje, że wystarcza im pieniędzy „do pierwszego”. Dla porównania we Włoszech i w Rumunii swoje najpilniejsze potrzeby finansuje znacznie mniej, bo 83 proc. badanych. Tak wynika z raportu Millward Brown „Postawy finansowe Europejczyków” przygotowanego na zlecenie Grupy KRUK. Jednak niespodziewane duże wydatki zaburzają płynność finansową polskich gospodarstw domowych. Radzi sobie z nimi 64 proc. badanych Polaków.

Polacy mają niewiele oszczędności, ale też niewiele długów

Jak wynika z badania* Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK, najlepszą sytuację finansową w Europie (spośród siedmiu badanych krajów) mają Niemcy. 27 proc. ankietowanych zza naszej zachodniej granicy bez problemów pokrywa zarówno bieżące, jak i niespodziewane, większe wydatki. Z kolei 16 proc. z nich dodatkowo może sobie pozwolić na regularne oszczędzanie. W Polsce wskaźniki te są nieco niższe i wynoszą odpowiednio 20 i 11 proc. Co ciekawe, to właśnie Niemcy najczęściej deklarują, że mają obecnie przeterminowane należności (29 proc.). Polacy w tym zestawieniu wypadają istotnie poniżej średniej – tylko 12 proc. ankietowanych deklaruje, że posiada obecnie długi.

- Badanie pokazało, że w ocenie polskich internautów całkiem nieźle radzimy sobie ze swoimi finansami. Co prawda tylko co dziesiąty badany w naszym kraju deklaruje posiadanie oszczędności. Jednocześnie 16 proc. ankietowanych w razie utraty płynności finansowej w pierwszej kolejności szukałaby oszczędności w swoich bieżących wydatkach. To oznacza, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy na tzw. czarną godzinę. Dobrym momentem, by rozpocząć oszczędzanie, jest Dzień bez Długów, który obchodzony był w Polsce już po raz ósmy 17 listopada - mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Problemy z kredytem hipotecznym w Hiszpanii i telefonem komórkowym w Polsce

Czego najczęściej dotyczą opóźnienia w spłacaniu należności? Ankietowani Europejczycy najczęściej zalegają ze spłatą pożyczek i kredytów, rachunków za media oraz pieniędzy pożyczonych od rodziny i znajomych. Polacy częściej niż mieszkańcy pozostałych badanych krajów Europy – Czech, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii - nie regulują na czas opłat czynszowych (29 proc.) i rachunków za telefon komórkowy (27 proc.). Ze spłatą rat kredytów hipotecznych największy problem mają Hiszpanie (29 proc.), a z rachunkami za prąd, gaz i energię elektryczną najgorzej radzą sobie Włosi i Rumuni – odpowiednio 38 i 35 proc. deklaruje opóźnienia z zapłatą za te zobowiązania.

–  Problemy finansowe mogą spotkać każdego z nas. Ważne, aby wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. To, co nas cieszy, to chęć Europejczyków do polubownego rozwiązania trudnej sytuacji. Gotowość do skontaktowania się z wierzycielem i rozłożenia należności na raty deklaruje większość ankietowanych internautów. Najwięcej w Polsce, bo aż 82 proc. Takie podejście świadczy o dużej dojrzałości finansowej i poczuciu odpowiedzialności za swoje zobowiązania – dodaje Agnieszka Salach.

Polacy otwarci na nowoczesną bankowość

Poziom wiedzy finansowej wśród polskich badanych jest na średnim europejskim poziomie. Ponad połowa, bo 58 proc., deklaruje podstawową wiedzę na temat oferty banków i instytucji finansowych. Jednocześnie Polacy korzystający z internetu częściej niż średnia europejska używają podstawowych produktów bankowych. Posiadanie konta w banku deklaruje 88 proc. badanych internautów, kart płatniczych lub kredytowych – 80 proc., kredytów – 55 proc., a lokat terminowych 27 proc. Rzadziej natomiast niż mieszkańcy innych badanych krajów Polacy sięgają po produkty inwestycyjne (12 proc.), akcje lub obligacje (6 proc.).

Jednocześnie wśród polskich respondentów widać bardzo wysoki odsetek osób korzystających z bankowości internetowej – aż 83 proc. (dla porównania: Niemcy – 74 proc.,  Włochy – 51 proc.). Polscy internauci są również w czołówce, jeśli chodzi o korzystanie z płatności mobilnych: za pomocą swojego smartfona zobowiązania reguluje 29 proc. badanych. Pierwsze dwa miejsca zajmują Czesi (35 proc.) i Rumuni (31 proc.).

Mieszkańcy Dolnego Śląska są na bieżąco z nowymi technologiami

Jak pokazało badanie Millward Brown przeprowadzone na zlecenie Grupy KRUK, 56 proc. mieszkańców województwa dolnośląskiego deklaruje, że ma podstawowy poziom wiedzy finansowej. Dolnoślązacy orientują się w ofercie banków lub innych instytucji finansowych, ale mają trudność ze szczegółową analizą proponowanych im produktów. Aż 91 proc. z nich posiada też konto w banku. Jednocześnie, bardzo popularną metodą płatności (86 proc. mieszkańców regionu) jest bankowość internetowa.

Osoby z województwa dolnośląskiego rzadziej sięgają z kolei po polisy na życie, majątkowe czy komunikacyjne (59 proc.). Również podobny odsetek (56 proc.) zadeklarował, że posiada zaciągnięty kredyt lub pożyczkę. Respondenci wykazują też niską gotowość do podejmowania ryzyka finansowego. Jedynie 6 proc. badanych twierdzi, że korzysta z akcji lub obligacji Skarbu Państwa.

Dolnoślązacy pokrywają bieżące potrzeby, ale mają kłopot z większymi wydatkami

Aż 66 proc. mieszkańców Dolnego Śląska deklaruje, że pieniędzy starcza im na bieżące potrzeby, ale problemy pojawiają się w przypadku konieczności dokonania większych wydatków.  Równolegle 43 proc. badanych deklaruje, że zdarza im się spóźniać z opłatami w perspektywie kilku dni. Z kolei opóźnienia co 10 respondenta sięgają nawet kilku tygodni. Blisko co piąty (17 proc.) mieszkaniec twierdzi także, że posiada obecnie przeterminowane należności. Dotyczą one spłat rat pożyczek, rachunków za prąd i gaz czy należności z tytułu opłat czynszowych.

Z kolei najbardziej powszechnym sposobem radzenia sobie z utratą płynności finansowej wymienianym przez Dolnoślązaków jest zwrócenie się z prośbą o pomoc do rodziny. 26 proc. sięgnęłoby w takiej sytuacji po zgromadzone oszczędności. Z rozwiązania polubownego, czyli kontaktu z wierzycielem i rozłożenia zaległości na raty skorzystałoby natomiast 16 proc. mieszkańców. Co 10 badany - na czas poszukiwań nowego źródła dochodu - wystąpiłby z wnioskiem o wakacje kredytowe.

Ogólnopolski Dzień bez Długów

17 listopada br. już po raz ósmy obchodzony był w Polsce Dzień bez Długów. Zainicjowane przez Grupę KRUK święto jest okazją do przyjrzenia się swoim domowym finansom. To także dobry moment na oddanie nawet najmniejszych pożyczonych kwot. Jest to również czas na przemyślane zaplanowanie wydatków świątecznych. Do inicjatywy Grupy KRUK co roku dołączają również inne instytucje i firmy.

- Idea Dnia bez Długów z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem instytucji i firm działających w sektorze finansowym nie tylko w Polsce. Chętnie dołączają do niej również firmy i partnerzy biznesowi naszej Grupy z innych krajów Europy. Dzięki temu możemy mówić, że jest to nie tylko święto ogólnopolskie, ale już międzynarodowe - mówi Agnieszka Salach z Grupy KRUK.
 
Dzień bez Długów obchodzony jest również w innych krajach Europy. Po raz szósty jest ono zorganizowane w Rumunii, po raz piąty w Czechach i po raz czwarty na Słowacji.

*Badanie zrealizowane w październiku 2016 r. metodą CAWI przez Millward Brown na zlecenie Grupy KRUK na reprezentatywnej próbie 7000 dorosłych obywateli Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii (1000 osób / kraj).

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama

Error: Any articles to show

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-05-10
USD 3,7493 -0,97%
EUR 4,5631 -0,29%
CHF 4,1651 -0,17%
GBP 5,2823 +0,20%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2021-05-11 09:48)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 11 maja, 09:30
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe wzrosty - notowania giełdowe
Walor
Invista SA Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
Kredyt Inkaso SA
i2 Development SA
Skotan SA
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 11 maja, 09:30
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe spadki - notowania giełdowe
Walor
Kompap SA Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
Warimpex AG
Polwax SA
Mabion SA
Wspierane przez Money.pl
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl