Abolicja dla przedsiębiorców

zus abolicjaCo to jest ustawa abolicyjna?

Jest to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzenie należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Kogo dotyczy ustawa abolicyjna?

Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:
•    osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
•    twórców lub artystów,
•    osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
•    wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.
Jakiego okresu dotyczy abolicja?

Ustawa abolicyjna dotyczy okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Oznacza to brak możliwości umorzenia na tej podstawie zaległości powstałych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 28 lutego 2009 r.

Które składki podlegają umorzeniu w oparciu o ustawę abolicyjną?

Ustawa przewiduje umorzenie:

•    składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od1 stycznia 1999 r. do28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej,
•    odsetek za zwłokę od w/w składek,
•    opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umorzenia należności, które zostały zapłacone.

Wniosek

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek można złożyć:

•    osobiście, w formie pisemnej, w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
•    za pośrednictwem poczty.
W tym celu można wykorzystać wniosek znajdujący się na stronie internetowej ZUS http://zus.pl/pliki/formularze/fill&;print/wniosek_dłuznika_o_umorzenie_abolicja.pdf.
Wniosek można wypełnić oraz wydrukować i po podpisaniu przesłać lub osobiście złożyć w terenowej jednostce Zakładu.

Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem o umorzenie?

W przypadku osób, które na dzień złożenia wniosku o umorzenie nie prowadziły pozarolniczej działalności, jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. Sam wniosek składają również osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadziły działalność, jednakże w stosunku do tych osób nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W przypadku osób prowadzących działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które Klient otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz wciągu dwóch poprzedzających go lat (może być to również jego własne oświadczenie) albo oświadczenie, że nie otrzymał pomocy de minimis w tym okresie, "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej, w przypadku prowadzenia przez podmiot książki przychodów i rozchodów również wyciąg z książki przychodów i rozchodów. Wyżej wymienione wnioski i formularze dostępne są w każdej terenowej jednostce ZUS.

W przypadku złożenia przez płatnika wniosku o umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję:
•    określającą wysokość zadłużenia płatnika,
•    podleganiu ubezpieczeniom,
•    przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek,

od której zainteresowany wniósł odwołanie do Sądu, Zakład zawiesza postępowanie, gdyż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o umorzeniu zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

W przypadku niespełnienia warunków do umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, dłużnik może kolejny raz zwrócić się z prośbą o umorzenie. Jedynym ograniczeniem jest wskazany przez ustawę termin 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w którym można złożyć wniosek, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie zus.pl

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-03-22
USD 3,7948 +0,98%
EUR 4,2894 +0,06%
CHF 3,8079 +0,61%
GBP 4,9700 +0,40%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-03-22 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 22 marca, 17:00
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe wzrosty - notowania giełdowe
Walor
Inpro SA Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
IBSM SA
Lena Lighting SA
Krynica Vitamin SA
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 22 marca, 17:00
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe spadki - notowania giełdowe
Walor
Sco-Pak SA w restrukturyzacji Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
Qumak SA
HubStyle SA
Krynicki Recykling SA
Wspierane przez Money.pl
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1313,35 +0,33% [21:59]
 Ropa brent baryłka 66,97 -1,11% [21:58]
 Pallad uncja 1520,35 -2,88% [21:58]
 Platyna uncja 847,95 -1,72% [21:59]
 Srebro uncja 15,44 -0,19% [21:59]
Wspierane przez Money.pl