Ostatnie dni na umorzenie długu w ZUS

zus15 stycznia to ostateczny termin na złożenie wniosku. W przypadku wniosku wysłanego pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Dane dotyczące abolicji ZUS/O Wrocław oraz  ZUS/ II Inspektorat Litomska

•    Ogółem Liczba złożonych wniosków w okresie od 15.01.2013r. do 31.12.2014r. : 4851
•    Kwoty z wniosków objęte umorzeniem na dzień 31.12.2014r.: 74 883 141,62zł
•    Kwoty umorzone na dzień 31.12.2014r.: 23 375 910,65zł

Co o abolicji warto wiedzieć?

Każda osoba, która w latach od 1999, aż do lutego 2009r. prowadziła działalność gospodarczą i nie płaciła składek do ZUS, może wystąpić o ich umorzenie, czyli skorzystać z abolicji. Co ciekawe abolicja dotyczy także spadkobierców i osób trzecich, które zostały obciążone długiem do spłacenia.

O jakie konkretnie długi chodzi?

O niezapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo umorzone zostaną odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjna i dodatkowa oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

Czy każdy może liczyć na umorzenie zadłużenia?

Abolicja obejmuje osoby prowadzące własne firmy, twórców, artystów, tych, którzy wykonują wolny zawód, wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Co ważne, nie ma znaczenia czy działalność prowadzona jest do tej pory, czy została zakończona kilka lat temu.

Czy jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zalega z płatnościami za rok 2014, to także może wystąpić z wnioskiem?

Niestety nie. ZUS umarza zaległości tylko za okres 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009r.

A czy mogę dostać z powrotem te składki, które już wtedy zapłaciłem?

Nie ma możliwości umorzenia składek, które zostały zapłacone lub ściągnięte poprzez ich egzekucję. Jeżeli jednak ktoś spłaca należności rozłożone na raty i złoży wniosek o abolicję, to część jeszcze niespłaconych składek zostanie umorzona.

Do kiedy i w jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są tylko do 15 stycznia 2015r. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Inny, specjalny termin został wyznaczony dla osób, którym Zakład wydał decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek.  Sytuacje te dotyczą spadkobierców i osób trzecich oraz osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w drodze decyzji np. w wyniku kontroli. Termin na złożenie wniosku o umorzenie liczony jest od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej i wynosi 12 miesięcy.

Zatem składam wniosek i czekam na umorzenie.

Tak, jeżeli obecnie ktoś nie prowadzi już działalności, lub nadal prowadzi działalność, ale pomimo długu nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, wystarczy sam wniosek. W przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wymagana jest jeszcze dodatkowa dokumentacja.

Jaka?

Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie, że klient takiej pomocy nie otrzymał. Dotyczy to ostatnich dwóch lat. Dodatkowo na formularzu należy wpisać informacje finansowe oraz załączyć wyciąg z książki przychodów i rozchodów, jeżeli ktoś taką książkę prowadzi.  Dokumentacja ta jest niezbędna m. innymi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego na czas rozpatrywania wniosku o umorzenie. Jeśli ktoś nie ma pełnej dokumentacji to może ją uzupełnić.

A teraz inna sytuacja: ktoś ma zadłużenie tylko z tytułu składek zdrowotnych lub składek na Fundusz Pracy?

ZUS nie może wydać decyzji o umorzeniu tych należności na podstawie ustawy abolicyjnej. Nie umorzy też należności np. współmałżonka odpowiedzialnego za długi z tytułu wspólności majątkowej, gdy nie została wydana decyzja o odpowiedzialności. Abolicja nie obejmuje też długów dotyczących pracowników, wręcz warunkiem umorzenia należności jest zapłacenie składek za pracowników.

Czyli dopóki nie zapłacę zaległych składek za swoich pracowników – abolicja mnie nie obejmie?

Tak. ZUS po złożeniu wniosku wydaje decyzję o warunkach umorzenia. Jest więc czas na spłatę pozostałych długów. To 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Można też dług za pracowników rozłożyć na raty, ale tylko jego część. Przed zawarciem układu ratalnego konieczne jest opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za pracowników i to wraz z odsetkami. Pozostały dług rozkładany jest na raty. Czasu na zawarcie umowy o raty jest dużo, ważne by taka umowa została zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o warunkach umorzenia. W zależności od kondycji finansowej klienta, raty można spłacać nawet przez kilka lat. Warunek opłacenia zadłużenia, które nie może zostać umorzone, będzie spełniony po zakończeniu spłaty rat. Wtedy Zakład wyda decyzje w sprawie umorzenia.

Wszystko ładnie brzmi, ale gdzie jest kruczek?

Umorzone składki emerytalne i rentowe nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury. Umorzenie należności wobec jednego ze spadkobierców, czy osób trzecich, nie zwalnia pozostałych tzw. solidarnych dłużników z obowiązku spłaty długu.

Zatem, czy warto składać wniosek?

Jeżeli kondycja finansowa nie pozwala na spłatę długów albo klient składał już wniosek o umorzenie należności i otrzymał odmowę, warto zastanowić się nad abolicyjną formą kasacji długu. Czasu na podjęcie decyzji jest mało.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 18 stycznia, 17:02
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe wzrosty - notowania giełdowe
Walor
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
Getin Noble Bank SA
Wikana SA
Impel SA
Wspierane przez Money.pl
Statystyki GPW - 18 stycznia, 17:02
Money.pl - Kliknij po więcej
Największe spadki - notowania giełdowe
Walor
Redwood Holding SA w restruktu Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
Investment Friends SE
Atlas Estates Ltd.
Prima Moda SA
Wspierane przez Money.pl
Surowce - notowania online
Money.pl - Kliknij po więcej
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1281,15 +0,00% [22:59]
 Ropa brent baryłka 62,62 +0,00% [22:59]
 Pallad uncja 1337,35 +0,00% [22:59]
 Platyna uncja 800,30 +0,00% [22:59]
 Srebro uncja 15,36 +0,00% [22:59]
Wspierane przez Money.pl