Budżet województwa na 2014 r. przyjęty

kasaBudżet Dolnego Śląska na 2014r. przyjęty. Na dzisiejszej sesji sejmiku radni przyjęli plan dochodów i wydatków województwa na przyszły rok. Rekordowe wydatki na inwestycje, wysokie dochody ze środków zagranicznych i niski poziom zadłużenia województwa – to tylko kilka wskaźników, które charakteryzują budżet regionu na 2014 rok.

Wg. planu na przyszły rok – dochody województwa ogółem będą najwyższe w historii i wyniosą 1,784 mld zł. Najwyższe będą też wydatki ogółem – 2, 077 mld zł.

W celu utrzymania pierwszego miejsca w rankingu województw pod względem atrakcyjności infrastruktury gospodarczej i aktywności wobec inwestorów w projekcie budżetu na 2014 rok zaproponowano rekordową kwotę wydatków majątkowych (945 mln zł), czyli wydatków na inwestycje oraz udziały i akcje.

Dzięki tym środkom będzie możliwa realizacja 113 inwestycji, w tym 55 zadań finansowanych w całości ze środków krajowych oraz 58 zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Do największych zaplanowanych w przyszłym roku inwestycji samorządu województwa należą: 

1. Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – 156 mln zł

2. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w Ciechanowie – 75,8 mln zł

3. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – 68,2 mln zł

4. Przebudowa i remonty dróg – 100 mln zł

5. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice - 54,5 mln zł

6. Połączenie mostu w Brzegu Dolnym z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 – 46,1 mln zł

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki – 34,1 mln zł

8. Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu – 27,8 mln zł

W 2014 r. planowane jest zakończenie m.in. następujących inwestycji:

1. Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego

2. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki,

4. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III,

5. Budowa małej obwodnicy Świdnicy,

6. Utworzenie Centrum Geriatrii na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego,

7. Budowa nowoczesnego laboratorium na Stabłowicach, które będzie zajmować się produkcją komórek macierzystych wykorzystywanych w celach leczniczych

8. Utworzenie baz danych materiałów audio, wideo i wydawnictw Opery Wrocławskiej wraz z jej upowszechnieniem oraz utworzeniem niezbędnej infrastruktury technicznej

9. Budowa sali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach 

Wzrost wydatków na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:

2007  –  249 mln zł

2008  –  242 mln zł

2009  –  155 mln zł

2010  –  421 mln zł

2011  –  603 mln zł

2012  –  655 mln zł

2013  –  705 mln zł

2014858 mln zł

W 2014 r. planowanych do realizacji jest 191 zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Nowe zadania w 2014 roku:

- Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP,

- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego szpitala onkologicznego, który powstanie na wrocławskich Stabłowicach

- Budowa nowoczesnego laboratorium na Stabłowicach, które będzie zajmować się produkcją komórek macierzystych wykorzystywanych w celach leczniczych

- Mały Dolnoślązak. Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa Dolnośląskiego,

- Dolnośląska Psychogeriatria. Program rehabilitacji i aktywizacji osób starszych,

- Dolnośląski program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc,

- Program Stypendiów Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich samorządowych jednostek edukacyjnych,

- NEW WORLD – NOWY ŚWIAT, Rewitalizacja historycznego budynku przy ul. Nowy Świat w Legnicy dla funkcjonowania międzynarodowego ośrodka artystyczno-społecznego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy,

- Programy sportu powszechnego realizowane przez samorząd województwa, ministerstwo sportu i dolnośląskie gminy: program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Mały mistrz” oraz „Multisport”

- Poprawa infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, np. przebudowa dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi Sudeckiej, przebudowa dróg w rejonie łączników aglomeracyjnych A4-S8, A4-A5, obwodnicy Wrocławia, przebudowa w obszarze Euroregionu Nysa i Zagłębia Miedziowego

Wzrost wydatków na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego:

2007  –  0,6 mln zł

2008  –  30 mln zł

2009  –  36 mln zł

2010  –  38 mln zł

2011  –  64 mln zł

2012  –  33 mln zł

2013  –  46 mln zł

2014 – 73 mln zł

W 2014 r. pomoc finansowa z budżetu Województwa zostanie przeznaczona na ochronę gruntów rolnych, inwestycje i remonty na drogach powiatowych i gminnych, odnowę wsi, ochronę zabytków czy realizację programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”, ale też na organizację Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Szklarskiej Porębie.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama

Error: Any articles to show

Pogoda

Pogoda Opole
Money.pl - Kliknij po wiecej
Dzisiaj
temp.
°C
  • Temp. max: °C
  • Temp. min: °C
  • Deszcz: brak
Pogoda w Money.pl | rdo: MeteoGroup