WWF Polska w Sky Tower: razem dla ochrony środowiska

wwf akcjaŚrodowisko to sieć powiązanych ze sobą elementów ożywionych i nieożywionych, zarówno tych stworzonych przez człowieka, jak i naturę, gdzie jedna zmiana pociąga za sobą szereg skutków. Od 8 do 13 stycznia w Sky Tower wolontariusze z WWF udzielą porad i pokażą, że nie trzeba dużego wysiłku, by żyć bardziej świadomie i ekologicznie.

Ochrona środowiska to temat, który budzi dużo emocji. I bardzo dobrze! Dyskusja nad tą kwestią dotyczy nas wszystkich, a to, jak będziemy postępowali ze środowiskiem, wpłynie na życie przyszłych pokoleń. Zmianom zachodzącym w ostatnim półwieczu nie da się zaprzeczyć, drastycznie rośnie liczba zagrożonych gatunków, maleją obszary leśne i zasoby wody pitnej. WWF podaje, że w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%, a dodatkowo, co minutę, z planety znikają lasy naturalne o powierzchni 36 boisk piłkarskich. Zagrożenie katastrofą ekologiczna jest jak najbardziej realne. Kroki, jakie podejmuje WWF, mają na celu zwiększenia świadomości w ratowaniu planety, ale przede wszystkim realne powstrzymywanie destrukcji naszego świata.

W trakcie akcji edukacyjno-fundraisingowej na stoisku WWF, zlokalizowanym na poziomie 0 wrocławskiego Sky Tower, każdy będzie mógł dowiedzieć się, jak codziennymi, z pozoru wydającymi się małymi i nieznaczącymi, decyzjami, może pomagać środowisku, a tym samym dzikim zwierzętom i roślinności. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia finansowego WWF poprzez przekazanie 1% z podatków, jednorazowej lub stałej wpłaty. Wolontariuszy WWF będzie można spotkać w Sky Tower od 8 do 13 stycznia w godzinach 8:30-21:00. Warto pamiętać, że jesteśmy częścią środowiska, więc chroniąc je, chronimy przyszłość naszą i kolejnych pokoleń.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama

Error: Any articles to show