Uczelnia DSW Wrocław - Autorskie, innowacyjne programy kształcenia z zakresu pedagogiki

pedagogika wrocławPedagogika to kierunek, którego ukończenie – zdaniem wielu osób – umożliwia jedynie pracę w szkole. W rzeczywistości jednak możliwości jest znacznie więcej, a wiele zależy od programu kierunku i realizowanych w jego ramach specjalności. Studenci I stopnia na kierunku Pedagogika w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu mają do wyboru aż siedem różnych specjalności, a po ukończeniu studiów mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Sztuka w edukacji, doradca edukacji zdalnej czy edukacja małego dziecka – specjalności w DSW

W ramach Pedagogiki na DSW studenci mogą uczyć się na takich specjalnościach jak Doradca edukacji zdalnej, Edukacja małego dziecka, Pedagog szkolny i doradca zawodowy czy Sztuka w edukacji. Na przykład na specjalności Doradca edukacji zdalnej studenci uczą się m.in. projektowania lekcji i szkoleń z wykorzystaniem narzędzi online czy pracy z nowoczesnymi aplikacjami; z kolei na specjalności Edukacja małego dziecka – umiejętności pracy z dziećmi czy diagnozowania potrzeb rozwojowych, wspomagania rozwoju dziecka i projektowania zajęć oraz ich realizacji.

W ramach specjalności Sztuka w edukacji studenci uczą się natomiast projektowania i realizowania warsztatów artystycznych oraz animowania działań kulturotwórczych, a jeśli wybiorą specjalność Pedagog szkolny i doradca zawodowy – organizowania oraz prowadzenia poradnictwa edukacyjnego czy diagnozowania potrzeb wraz z projektowaniem i realizacją działań pomocowych i profilaktycznych wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Podobnie będzie w przypadku nauki na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii – chociaż studenci dodatkowo nauczą się, jak organizować zajęcia dla osób pochodzących z różnych środowisk i mających różne doświadczenia, a także jak korygować niewłaściwe wzorce zachowania. Dokładne opisy specjalności i program kierunku można znaleźć na https://www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/pedagogika. Studia są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nauka na Pedagogice w języku angielskim

To jednak nie wszystko – studenci DSW mogą też wybrać dwie specjalności realizowane w języku angielskim. W ramach Teaching English in a non formal-environment nauczą się, jak projektować i organizować naukę w środowisku nieformalnym (czyli poza szkołą), jak zaangażować uczniów w naukę języka angielskiego czy dowiedzą się, jak używać cyfrowych pomocy dydaktycznych. Z kolei w ramach Culturalanimation and museumstudies nauczą się, jak planować i organizować działania animacyjne we wszystkich instytucjach kultury – łącznie z muzeami, teatrami czy domami kultury.

Absolwenci Pedagogiki na DSW – w zależności od specjalności – znajdą zatem zatrudnienie w ośrodkach wychowawczych, instytucjach kultury, w szkołach językowych, żłobkach, przedszkolach i szkołach, a także w poradniach czy ośrodkach wspierających rozwój dzieci. Dodatkowo warto też pamiętać, że absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na tym samym kierunku na uzupełniających studiach magisterskich lub zmienić kierunek na całkiem inny (np. na Dziennikarstwo i komunikację społeczną czy humanresources i coaching).

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama

Error: Any articles to show