Grillowanie w zgodzie z prawem

zasady grillowaniaZbliżający się majowy weekend to tradycyjne rozpoczęcie sezonu grillowego. Swobodnie grillować możemy w swoim ogródku w domu, czy na tzw. działce. Jednak w przypadku bliskiego sąsiedztwa dobre obyczaje nakazują, aby uprzedzić sąsiadów.  Prawo nie zakazuje grillowania w parkach publicznych, ale zawsze warto zapoznać się z jego regulaminem, gdzie znajdziemy informacje na jakich zasadach można grillować. Po zakończonej imprezie miejsce powinniśmy doprowadzić do wcześniejszego stanu.

Leśne grillowanie

Grill w lesie na łonie przyrody jest również niezłym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Jednak wymaga to spełnienia szeregu warunków. Po pierwsze, przepisy stanowią, że w odległości 100 m od granicy lasu, a także na terenach śródleśnych zabrania się rozniecania ognia, korzystania z ognia otwartego, wypalania pozostałości roślinnych czy wierzchniej warstwy gleby. Można rozniecać ogień, jednak wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego lub właściciela lasu w sposób który nie zagraża pożarem. Jeśli planujemy ognisko w większej grupie znajomych na obszarze stanowiącym własność Skarbu Państwa wówczas powinniśmy postarać się o zgodę nadleśniczego.

Impreza na balkonie

Mniej rozsądnym pomysłem wydaje się być rozpalanie grilla na balkonie. Obecny system prawa nie przewiduje żadnych sankcji przeciwko grillowaniu na balkonie, który stanowi integralną część mieszkania. Możemy robić wszystko to, co nie zakłóca miru domowego naszych sąsiadów. Nie wszyscy jednak reagują z entuzjazmem na dym i zapach smażonej karkówki w upalny dzień. Gdy mimo to, zdecydujemy się na palenie grilla na balkonie powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nagły podmuch wiatru może poderwać żarzące się kawałki węgla drzewnego, które z kolei mogą trafić do mieszkania i spowodować pożar.

Spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe w swoich regulaminach mogą wprowadzić zakazy pewnych zachowań, które są uciążliwe dla mieszkańców, w tym zakaz grillowania na ich terenie. Istnienie takich zakazów nie oznacza jednak, że za ich złamanie przewidziane są sankcje wynikające z kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Egzekwowanie takich zakazów leży wyłącznie w gestii tychże administracji i tam też należy się udać, by uzyskać informację, czy grillowanie jest dozwolone na terenach osiedli czy innych wspólnot.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, bez względu na to jakie miejsce wybierzemy na palenie grilla – powinniśmy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Nad paleniskiem powinna czuwać osoba trzeźwa, zdolna do szybkiego reagowania w razie niebezpieczeństwa.

Zajęcia dodatkowe

Jak powszechnie wiadomo czynnością towarzyszącą grillowaniu jest najczęściej spożywanie „napojów wyskokowych”. Pojawia się więc pytanie, czy do usmażonej kiełbaski bezkarnie wypijemy zimne piwo? Alkoholu nie można spożywać w miejscach, które wymienia ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakaz obejmuje np. zakłady pracy i miejsca zbiorowego żywienia pracowników, masowe zgromadzenia, placówki oświatowo-wychowawcze, nie możemy również pić na ulicach oraz w parkach. Wyjątek stanowią np. piwne ogródki czy inne specjalnie wyznaczone miejsca.

Osobną kwestią jest zachowanie się uczestników grillowania. Jeśli "krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem" zakłócają "spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny" albo wybrykiem wywołują "zgorszenie w miejscu publicznym" muszą liczyć się z sankcjami z art. 51 § 1 kw. Jeśli czynu tego dokonają "będąc pod wpływem alkoholu", naruszają art.51 § 2 kw. Z kolei jeżeli pod wpływem zbyt dobrej zabawy jej uczestnik "publicznie dopuści się nieobyczajnego wybryku", naraża się na odpowiedzialność z art. 140 kw., tj. karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Ustawa nie zabrania otworzenia puszki na terenie leśnym. Przepisy pozwalają radnym ustalić dodatkowe miejsca na terenie gminy, w których alkohol jest zakazany. Mandat za przyłapanie nas z piwem w miejscu zakazanym wynosi 100 zł. Podobny zakaz odnosi się do papierosów. Zgodnie z ustawą antynikotynową zabrania się palić papierosów w restauracjach, na terenie szkół, w zakładach pracy, w autobusach, pociągach i tramwajach, na placach zabaw, w teatrach i kinach. Palenie papierosa w którymś z wymienionych powyżej miejsc może skutkować mandatem do 500 złotych. Ustawa nie zabrania palić papierosów na chodniku, o ile nie jest on na terenie np. szkoły. Nie zabrania również palenia papierosów w parkach. Podobnie jak w przypadku alkoholu, rada gminy może zakazać palenia papierosów w innych miejscach, o których ustawa nie wspomina.

Beata Małek
prawnik
Kancelaria Koksztys

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama

Error: Any articles to show