O prawach pasażera na Dworcu Głównym

prawa pasażeraJakie mamy prawa, kiedy zaginie nasz bagaż, odwołany zostanie autokar, pociąg, prom lub samolot? - W piątek 26 czerwca dowiedzą się tego podróżujący z wrocławskiego Dworca Głównego. Happening poświęcony prawom pasażerów w krajach UE organizuje Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu.

- Z danych Komisji Europejskiej wynika, że tylko 30% pasażerów linii kolejowych i lotniczych zdaje sobie sprawę z przysługujących im praw - mówi Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. - Tymczasem podróżujemy coraz więcej. Chcemy ułatwić podróżującym zapoznanie się z ich uprawnieniami, tak by mogli je wyegzekwować w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów.

Happening rozpocznie się o godzinie 10.00. We wschodnim skrzydle dworca stanie punkt informacyjny, w którym eksperci Komisji Europejskiej odpowiadać będą na pytania podróżnych. Na dworcu pojawią się także aktorzy, odgrywający scenki możliwych sytuacji problemowych, a oczekujący na pociąg pasażerowie będą mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami. Akcja toczyć się będzie także na Facebooku. Do wspólnej zabawy dołączyć można na profilu facebook.com/komisjaeuropejska. Organizatorzy zapowiadają facebookowy konkurs fotograficzny z nagrodami.

Poznaj 6 podstawowych praw pasażera w ruchu kolejowym

1) Prawo do bezproblemowego zakupu biletu. Bilet kolejowy kupić można przede wszystkim na dworcu (w kasie lub automacie biletowym). Coraz częściej jest to możliwe także przy pomocy Internetu. Jeśli nie ma żadnej z tych możliwości, mamy prawo kupić bilet w pociągu.

2) Prawo do bezpiecznego podróżowania. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek zapewnić pasażerom bezpieczeństwo na terenie dworców i w pociągach.

3) Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. Przewoźnicy i zarządcy stacji mają obowiązek przestrzegać zasady równego dostępu do świadczonych usług. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo podróżować bez żadnych przeszkód.

4) Prawo do informacji o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych. Pasażerowie mają prawo do informacji na temat ułatwień dla osób niepełnosprawnych, warunków korzystania z wagonów pasażerskich i udogodnień dostępnych w pociągu.

5) Prawo do odszkodowania z tytułu śmierci lub obrażeń i odpowiedzialność za bagaż. Jeśli wypadek nastąpił z winy przewoźnika kolejowego, pasażer lub jego krewni mają prawo do odszkodowania za straty odniesione na skutek śmierci lub obrażeń. Przewoźnicy są w takiej sytuacji odpowiedzialni także za utratę bagażu podręcznego i nadanego.

6) Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązań. Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec pasażerów oraz za ich bagaż. Pasażer jest zatem chroniony w przypadku niewypełnienia przez przewoźników ciążących na nich obowiązków.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Reklama